Tomoko Takanashi, Pianist
Home Profile T-Room CD/Music Press Blog Link Contact Sitemap
Home > Press > PolitikenDanish English
Politiken, 31. 12. 2000

Temperament and TechniqueHere is quite a surprise.
In 1996 the young Japanese pianist, Tomoko Takanashi, came to Odense to study Carl Nielsen. With the title "The Light of Carl Nielsen" she assembled a select concert programme consisting of recent Danish music which is now offered on CD. And she does it better than most.

Temperament and technique meet in Takanashi in a synthesis of perfect serenity. With extraordinary composure and control of tone, an unwavering sense of tempo and a sharp ear for structure and form, she delivers these contemporary works so beautifully and with so much expression, that they are gathered up into oneself as lightly as if they were written by Mozart. It is the clarity of her vision that brings this about. She is commensurate with the music and masters her instrument for the realisation of her vision without any commotion or muzziness.

Only in the first of three pieces by Nielsen, opus 59, does the purity get slightly out of control and become sapless in an well-nigh pedal-free performance. The delicate recitation of the second section, however, and the drama of the finale, ending in a crystal-clear, well-formed fugato, are remarkably convincing. The same accounts for the consistent and correlation-conscious building up of the chaconne, where the declamatory ripples are never allowed to break through the shimmering stream, and where the manic figures are held with dynamic mastery - and thereby achieve a melodic air.
An undertaking rarely ever heard.

The same powerful iron discipline creates a motivic structure in Ruders' minimalistic prelude, whilst the fugue has a sucking-like motoric energy. The études of Abrahamsen become animated and noteworthy character studies, thanks to clearly articulated tropes and a percipience for the dialectics of small-scale forms; and the longest piece on the CD, Rovsing Olsen's three nocturnes from 1951, very nearly emerges as being the most beautiful, with its vivid gestures, cantillating lines and resplendent tone-poetry approaching a Ravelian piano-like finesse.


Jan Jacoby"The Light of Carl Nielsen"
Poul Ruders: Star-Prelude & Love-Fugue
Carl Nielsen: Chaconne, op. 32, Three Piano Pieces, op. 59
Hans Abrahamsen: Seven Studies
Poul Rovsing Olsen: Nocturnes, op. 21

Tomoko Takanashi, piano
Classico CLASSCD 339
Danish
Politiken, 31. 12. 2000

Sind og teknikHer er en rigtig overraskelse.
Den unge japanske pianistinde Tomoko Takanashi drog i 1996 til Odense for at studere Carl Nielsen. Under titlen "Carl Nielsens Lys" samlede hun i 1999 et udsøgt koncertprogram af nyere dansk musik, og som hun præsenterer det på denne cd, gør hun det bedre end de fleste.

Hos Takanashi mødes sind og teknik i en fuldstændig afklaret syntese. Med usædvanlig egalitet og klangkontrol, urokkelig temposans og et skarpt øre for struktur og form forløser hun de nutidige værker så smukt og naturligt udtryksfuldt, at man tager dem til sig så let, som var de af Mozart. Det er klarsynet, der gør det. Hun er i øjenhøjde med musikken og behersker instrumentet til at realisere sin vision uden støj og uklarheder. Kun i det første af Nielsens tre stykker, op. 59, går renfærdigheden over gevind og bliver tør i en næsten pedalfri udførelse. Men andensatsens følsomt lyttende deklamation og finalens dramatik, der munder ud i et krystalklart gennemformet fugato, er dybt overbevisende. Det samme gælder den konsekvente, sammenhængsbevidste opbygning af chaconnen, hvor de deklamatoriske krusninger aldrig får lov at bryde den glidende strøm, og hvor de maniske figurer er under dynamisk kontrol og dermed får melodisk ansigt hvad man meget sjældent hører.

Samme dynamiske jerndisciplin skaber motivisk struktur i Ruders' minimalistiske præludium, mens fugaen har en sugende motorisk energi. Abrahamsens etuder bliver spændende og markante karakterstudier takket være tydeligt gennemartikulerede gestalter og blik for de små formers dialektik; og pladens længste værk, Rovsing Olsens tre nocturner fra 1951, er nær ved også at fremtræde som det smukkeste med levende gestik, syngende linier og lysende klangpoesi i et nærmest Ravelsk pianistisk raffinement.


Jan Jacoby"Carl Nielsens Lys"
Poul Ruders: Star-Prelude & Love-Fugue
Carl Nielsen: Chaconne, op. 32, og Tre Klaverstykker, op. 59
Hans Abrahamsen: Seven Studies
Poul Rovsing Olsen: Nocturnes, op. 21

Tomoko Takanashi, klaver
Classico CLASSCD 339


TopPress Top
Home Profile T-Room CD/Music Press Blog Link Contact Sitemap