Tomoko Takanashi, Pianist
Home Profile T-Room CD/Music Press Blog Link Contact Sitemap
Home > Press > Fyens Stiftstidende 2000



Danish English
Fyens Stiftstidende, 25. 11. 2000

When the light of Nielsen one morning hit Tokyo



Tomoko Takanashi has made her first record, with music by Carl Nielsen

The young Tomoko Takanashi was woken by her clock radio every morning in Tokyo.

One morning in 1989 she woke to some music she had never heard of before. The music, an orchestra piece, took her completely by surprise. She wrote the name down: Carl Nielsen's "Helios Overture".

She did not know Carl Nielsen but it was clear from the start that he was "her" composer.

At the time, Tomoko Takanashi was a music student at Musashino Academy in Tokyo with piano as her instrument.

Later that day she visited record shops to find out more about Carl Nielsen. She succeeded and to her great joy found his piano music.

Today Tomoko Takanashi lives on Skibhus Road in Odense and has recorded Carl Nielsen as a CD.

Speaks Danish

Tomoko Takanashi speaks Danish and in addition to her Japanese music exam she has also the two biggest piano qualification that can be given in Denmark. First a diploma, which she took at the Fyn Music Conservatory and also a soloist education, which was completed last year with a concert, where she performed solo with Odense Symphony Orchestra.

For the record company Classico she has recorded piano music of Carl Nielsen, as well as contemporary composers such as Poul Ruders, Hans Abrahamsen and Poul Rovsing Olsen.

Even though much study has been made of Carl Nielsen, she is far from finished with him. She writes articles on Carl Nielsen to Japanese music journals and plays his music at concerts both in Denmark and Japan.

- When I found out that Carl Nielsen was from Denmark, I explored what possible music courses one could take in the country. There were five music conservatories and as Carl Nielsen was from Fyn, I travelled to Denmark and went to the entrance examinations at the Fyn Music Conservatory and got in. I used my spare money on the project and I have not regretted the decision.

She began at the Conservatory in Odense in 1996 and already in 1997 she could take her diploma exam. The relevant Japanese exam had been taken in 1991.

After that, she made enquiries and was accepted into the soloist class. The most important teacher during her Danish education has been Rosalind Bevan.

- It was also Rosalind Bevan I met at the entrance exam, so already the first day I was in Denmark, I had made contact with the most important things: the Fyn Music Conservatory and Rosalind Bevan, who has been a fantastic teacher, she says.

At her many concerts she has called her programme "The Light of Carl Nielsen", and that is also the title of the CD.

The light in Carl Nielsen's music has not only shone on later composers but also as far away as far as Japan. It was that light, which hit Tomoko Takanashi that morning in 1989, when her clock radio started. In "Helios Overture" the sun is rising.


Svend Erik Sørensen
Danish
Fyens Stiftstidende, 25. 11. 2000

Da Nielsens lys en morgen ramte Tokyo



Tomoko Takanashi har udgivet sin første plade med musik af Carl Nielsen

Den unge Tomoko Takanashi i Tokyo blev hver morgen vækket af sin clockradio.

En morgen i 1989 vågnede hun til noget musik, som hun aldrig havde hørt før. Musikken, et orkesterstykke, betog hende helt og aldeles. Hun skrev navnet ned: Carl Nielsens "Helios Ouverture".

Hun kendte ikke Carl Nielsen, men det stod hende klart med det samme, at han var "hendes" komponist.

På det tidspunkt var Tomoko Takanashi musikstuderende ved Musashino Academiet i Tokyo med klaver som instrument.

Senere på dagen hjemsøgte hun grammofonpladeforretninger for at få noget mere af ham, der hed Carl Nielsen. Det kunne hun godt, og til sin store glæde fandt hun også klavermusik.

I dag bor Tomoko Takanashi på Skibhusvej i Odense og har selv indspillet Carl Nielsen på plade.

Taler dansk

Tomoko Takanashi taler dansk og foruden sin japanske musikeksamen har hun nu også de to største klaveruddannelser, som gives på dansk grund. Først en diplomeksamen, som hun tog fra Det Fynske Musikkonservatorium, og dernæst en solistuddannelse, som blev afsluttet sidste år ved en koncert, hvor hun var solist med Odense Symfoniorkester.

For pladeselskabet Classico har hun indspillet klavermusik af Carl Nielsen, sammen med nutidige komponister som Poul Ruders, Hans Abrahamsen og Poul Rovsing Olsen.

Selv om meget står i Carl Nielsens tegn, er hun dog langtfra færdig med ham. Hun skriver artikler om Carl Nielsen til japanske musiktidsskrifter og spiller hans musik ved koncerter, både i Danmark og i Japan.

- Da jeg fandt ud af, at Carl Nielsen var fra Danmark, undersøgte jeg, hvilke musikuddannelser man kunne få i landet. Der var fem musikkonservatorier, og da Carl Nielsen var fra Fyn, rejste jeg til Danmark og gik til optagelsesprøve på Det Fynske Musikkonservatorium og kom ind. Jeg brugte mine sparepenge på projektet, og det har jeg ikke fortrudt.

Hun begyndte på konservatoriet i Odense i 1996, og allerede i 1997 kunne hun tage sin danske diplomeksamen. Den tilsvarende japanske havde hun taget i 1991.

Derefter søgte hun og blev optaget i solistklassen. Den vigtigste lærer igennem de danske uddannelsesforløb har været Rosalind Bevan.

- Det var også Rosalind Bevan, jeg mødte ved optagelsesprøven, så allerede første dag, jeg var i Danmark, stiftede jeg bekendtskab med det vigtigste: Det Fynske Musikkonservatorium og Rosalind Bevan, som har været en fantastisk lærer, siger hun.

Ved nogle af sine efterhånden mange koncerter har hun kaldt sit program "Carl Nielsens Lys", og det hedder hendes cd også.

Lyset i Carl Nielsens musik har ikke alene skinnet på senere komponister, men også så langt væk som til Japan. Det var det lys, der ramte Tomoko Takanashi den morgen i 1989, da hendes clockradio gik i gang. I "Helios Ouverture" står solen op.


Svend Erik Sørensen






TopPress Top
Home Profile T-Room CD/Music Press Blog Link Contact Sitemap